Mái Ấm Truyền Tin

ngôi nhà chung của các trẻ

Đây sẽ là một đoạn văn ngắn gọn trong 1 dòng. Mô tả một nội dung bất kỳ mà mái ấm muốn truyền đạt cho mọi người.
Mái Ấm Truyền Tin, một mái ấm cho mọi nhà.

 • Năm thánh lập 1995

  Nuôi các trẻ ở vùng sâu, xa ăn học và hỗ trợ chỗ ở

 • Năm 1998

  Bắt đầu nhận nuôi 3 trẻ sơ sinh bỉ bỏ rơi đầu tiên, Xây nhà 923/7

 • Năm 2000

  Sau năm năm hoạt động số lượng trẻ lên tới 20 trẻ

 • Năm 2004

  Sơ Yên tổ chức cho trẻ đi nghỉ hè ở Phan Thiết

 • Năm 2005

  Đến thời điểm này đã có 5 trẻ giúp trong hoàn cảnh khó khăn bước vào học nghề và ra ngoài tự lập, Số lượng trẻ thời điểm này đã lên tới 50 trẻ.

 • Năm 2010

  Đây là thời điểm có số lượng trẻ sơ sinh lên đến 10 cháu, Giai đoạn này tổng số lượng trẻ là 60 cháu, Đánh dấu cột mốc 15 năm hoạt động của mái ấm

 • Năm 2012

  Được các ân nhân cho mượn thêm 2 ngôi nhà liền kề để tiện cho việc sinh hoạt cho các cháu, Giai đoạn này có thêm 10 cháu được giúp đỡ ra ngoài tự lập, học nghê và đi làm

 • Năm 2015

  Số lượng các cháu đến thời điểm hiện tại là 40 trẻ. Đã trả trẻ còn người thân về với gia đình, Mái ấm lúc này được quy hoạch lại để chuẩn bị cho việc cấp phép hoạt động.

 • Năm 2016

  Mái ấm được cấp phép hoạt động, Trẻ tới tuổi được làm chứng mình nhân dân và vao đại học, Tiến hành thủ tục nhập khẩu cho trẻ

 • Năm 2017 - 2018

  Xây dựng lại mái ấm, Khánh thành ngày 4/8/2018.

 • Năm 2019

  Ký đối tác với trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính

 • Năm 2020

  Cột mốc 25 năm với 3 trẻ sơ sinh đầu tiên ra trường và đi làm.

 • Năm 2021

  Xây dựng hệ thống website quản lý hệ thống thông tin cho cơ sở.bảo trợ xã hội